Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Протокът Отранто свързва:

  2. Най-южната част от Балканския полуостров е заета от:

  3. Солунският залив е разположен по крайбрежието на:

  4. Най-големи количества валежи на Балканския полуостров са отчетени на:

  5. Кое от изброените езера на Балканския полуостров е лагуна:

  6. Зоната на на степите и лесосотепите на Балканския полуостров обхваща:

  7. С най-висока раждаемост на Балканския полуостров е държавата:

  8. В коя от посочените двойки „държава – столица” НЯМА съответствие:

  9. Най-голям производител на зехтин на Балканския полуостров е:

  10. Коя от изброените двойка страни НЯМАТ обща граница помежду си:

Тест по география за 8-ми клас

Тестът по География съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици в 8-ми клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:28:23
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin