Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1. Логистиката е:

  2. Елементите на логистиката са:

  3. Логистиката на доставките включва:

  4. Производствената логистика включва:

  5. Макрологистиката включва:

  6. Издръжката на логистичната система включва:

  7. Предмет на логистиката са:

  8. Икономии на мат.ресурси има тогава, когато:

  9. Борсата за материално-технически ресурси се характеризира с:

  10. Търговията на дребно се осъществява чрез:

Тест по Логистика в строителството за студенти от 4-ти курс

Тестът е предназначен за изпит или контролни работи в специалност Логистика в строителството, студенти от 4-ри курс. Състои се от 18 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:24:00
Предмет: Логистика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin