Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение както при двойката (1-4) морфема-корен?

  2. При коя от двойките думи има същото смислово отношение както при двойката Зрение-око

  3. При коя от двойките думи има същото смислово отношение както при двойката Чаша-вода

  4. При коя от двойките думи има същото смислово отношение както при двойката Слабост-витамини

  5. Кой ред не съдържа фразеологизъм:

  6. Коя дума е записана грешно? (6-9)

  7. Коя дума е записана грешно?

  8. Коя дума е записана грешно?

  9. Коя дума е записана грепно?

  10. В коя от подчертаните думи е сопусната грешка? Поезията, съхранена (1) в старините (2) писания, е само нищожна част от съкровищницата (3) на древната еврейска (4) поезия

Тест по Български език за 12-ти клас

Тестът е подходящ за подготовка за матура. Съдържа 10 въпроса от Езикова култура на Български книжовен език, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:23:39
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin