Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Терминът „качество” е определен ИСО 9000:2015

  2. Тоталното управление на качеството изисква участието на:

  3. Процесен подход означава съгласно 9001:2015

  4. Стандартът е:

  5. Международният стандарт ISO 9001:2015 осигурява преди всичко:

  6. Вътрешния одит на Системата за управление на качеството е:

  7. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа, трябва да бъде:

  8. Вътрешните одити на системата за управление на здравето и безопасноста при работа се организират и провеждат в съответствие със

  9. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа се

  10. В международния стандарт ISO 31000:2009 /общи ръководни указания за принципите, осъществяването на управлението на риска/рискът се определя като:

Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс

Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:23:22
Предмет: Одитинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin