Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
  Основната тема в поезията на Вапцаров е:
 2. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
  Характерна черта на Вапцаровата поезия е:
 3. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
  За Вапцаровия поетически стил са характерни:
 4. През 1940г. излиза „Моторни песни”, която е:
 5. Вапцаров сам се нарича:
 6. Коя от следните думи НЕ е ключова за разбиране на Вапцаровата концепция за живота?
 7. Кое от следните понятия НЕ е сред основните понятия във Вапцаровата поезия?
 8. Вапцаров отвежда българската поезия към:
 9. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
 10. Каква е Вапцаровата концепция за човека и историята? Посочете вярното твърдение.

Тест Вапцаров

Тест върху поезията на Вапцаров, въпроси за проверка на знанията.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-03-05 00:14:56
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita