Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Реалният БВП представлява:

  2. Номиналният БВП представлява:

  3. Брутен вътрешен продукт е:

  4. Брутен национален продукт е:

  5. Когато чистият факторен доход е положителна величина то:

  6. Когато брашното се използва за приготвяне на пица в семейството

  7. По производственият подход БВП е равен на:

  8. По доходният подход БВП се формира от:

  9. Разполагаемият личен доход се формира:

  10. По разходният подход БВП се формира от:

Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс

Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:22:49
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin