Тест по Литература над Никола Вапцаров

Тестът се състои от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици, студенти и любознателни читатели. Разисква творчеството на Никола Йонков Вапцаров и анализира отделни стихотворения.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:22:03
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Като имате предвид структурата и общото послание на стихосбирката „Моторни песни”, отговорете на въпроса, какъв смисъл НЕ носи нейното заглавие:

  2. Лирическият герой във Вапцаровата поезия:

  3. Посочете уместното предложение за твърдението: Мотивът за…………се среща както в пролетарската поезия, така и в поезията на Вапцаров.

  4. В лириката на Вапцаров надмогването на смъртта и осмислянето на житейските цели най-често се изразява чрез:

  5. В поезията на Вапцаров човекът е представен от гледна точка на:

  6. В цитираните стихове: „Живот без маска и без грим //озъбено свирепо куче” Вапцаров постига внушението за враждебността на живота чрез:

  7. Въпросът за нравствения прелом у човека е основен в стихотворението:

  8. Кой от изброените тематични кръгове е извън смисловия обхват на стихотворението „Вяра”:

  9. В „Писмо” лирическият герой изтъква като причина за душевното си страдание факта, че:

  10. Взаимоотношенията между Лори и лирическия глас в стихотворението „Сън” представляват: