Тест по Международни финанси за студенти от 4-ти курс

Тестът се състои от 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс в специалност Финанси или Международна икономика.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:21:30
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Делегирането (delegation) на правомощия от централната власт към местните органи:

  2. Предаването (devolution) на правомощия от централната власт към местните органи:

  3. Според принципите на демократичния федерализъм централното правителство трябва да предлага:

  4. В съответствие с постановките на икономическия федерализъм е необходимо:

  5. В съответствие с постановките на кооперативния федерализъм е необходимо:

  6. За местните публични блага е характерно, че:

  7. Важно допускане в модела на Тибо е:

  8. В съответствие с българската практика:

  9. Един от принципите на фискалната децентрализация е неутралност на местните данъци.Това означава:

  10. Моралният риск от фискалната децентрализация е свързан с факта, че: