Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Корен квадратен от 49 е:

  2. Корените на уравнението х2–5х+6=0 са:

  3. Сборът на две числа е 47, а разликата им 23. Кои са числата?

  4. Вписан ъгъл има мярка 47о.Мярката на съответната му дъга е:

  5. Съответната дъга на периферен ъгъл има мярка 208о. Намерете мярката на ъгъла.

  6. Четириъгълник е вписан в окръжност. Единият от ъглите е 89о. Срещуположният му ъгъл е:

  7. Четириъгълник е описан около окръжност. Двете му срещуположни страни са 7,8 см и 5,6 см.Периметърът му е:

  8. Средната отсечка в триъгълника е 12 см. Страната срещу нея е:

  9. Основите на трапец са 15 см и 9 см. Средната основа на трапеца е:

  10. Решенията на системата уравнения са: | 2х + у = 7 | 3х – у = 3

Тест по математика за 9-ти клас - входно ниво

Тестът съдържа 10 задачи със затворен отговор. Само един от посочените отговори е верен. Служи за изходно ниво от 8-ми и входно ниво за 9-ти клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:20:28
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin