Тест по Литература за 11-ти клас върху поезията на Христо Ботев

Тестът е подходящ за проверка на знанията при изучаване поезията на Ботев, както и за ДЗИ. Съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:18:40
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Сред издаваните от Христо Бо­тев вестници са:

  2. Кой от изброените мотиви НЕ е обвързан със смисъла на творба­та „Майце си“:

  3. Кой от стиховете открива раздвоението в живота на лирическия герой в „Майце си“:

  4. Защо лирическият герой от „До моето първо либе“ стига до самоотричане от любовта, изгаряла го в неговата мла­дост:

  5. Каква е идеята за песента в „До моето първо либе“: Отбележете неверния отговор.

  6. Защо Христо Ботев в „Елегия“ разбира игото като „робска люлка“:

  7. Кое твърдение НЕ е вярно?

  8. Централна тема в стихотворението “На прощаване" е:

  9. В „На прощаване” заветът на загиналия юнак ще достигне до братята си чрез:

  10. Стихотворението „Хаджи Димитър" е балада, защото: