Тест по Организационно поведение за студенти от 3-ти курс (за освобождаване от изпит)

Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за освобождаване от изпит на студенти от специалност

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:18:33
Предмет: Организационно поведение
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Организационното поведение се е формирало като изследователска област:

  2. За екстрaвертния тип поведение е характерно всичко изредено по-долу, освен едно:

  3. „Шумът” в процеса на комуникация може да се раздели на следните видове - подчертайте излишното:

  4. Интровертът ефективно се стимулира от очакване на одобрение, похвали и награди.

  5. Според П.Екман към първичните емоции се отнасят всички, освен една:

  6. Кой от посочените механизми не се отнася за емоционалната интелигентност?

  7. В „Прозореца на Джохари” поведението е класифицирано в матрица със следните съставки - подчертай излишната:

  8. Отношението към времето и конкретно – към бъдещето е индивидуална разлика, според която хората се делят на - подчертай излишните:

  9. Oриентацията към постигане и интереса към качеството и реда не са част от мениджърското и лидерското равнище на компететностите

  10. М.Белбин посочва следните индивидуални качества, очертаващи профила на „изпълнителя” в работния екип освен едно: