Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Книжните и кредитните пари се различават по:

  2. Коя от функциите не е съвместима с представата за независима Централна банка?

  3. Основната цел на ЕЦБ и ЕСЦБ е:

  4. Паричната теория разделя парите в две основни форми:

  5. Ако ЦБ отпуска заеми на банките това е пример за:

  6. Кривата, изразяваща търсенето на пари е измества нагоре и надясно, когато:

  7. Съвременната теория разглежда скоростта на паричното обръщение като:

  8. В емпиричните изследвания на Майкъл Фридман е установено, че основният фактор за търсенето на пари е:

  9. Под „Теория за предпочитаната ликвидност” се разбира модела за търсене на пари на:

  10. За независимите централни банки в съвременните условия е характерно:

Тест по Теория на парите за 2-ри курс

Предназначен за студенти от Икономически университет - Варна. Съдържа 10 въпроса, всеки от тях има само по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:18:26
Предмет: Теория на парите
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin