Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от изброените тенденции НЕ е характерна за съвременния етап от развитието на географската наука?

  2. При коя от посочените картографски проекции се изпълнява изискването за развноъгълност и следователно се използва за изработването на навигационни карти?

  3. На карта с мащаб 1:300 000 е измерена отсечка с дължина 9 см На какво действително разстояние от земната повърхност отговаря?

  4. Литосферата е съставена от:

  5. Кое от изброените понятия е излишно?

  6. Кой от посочените процеси се определя като тектонско движение?

  7. Коя от посочените скали е седиментна?

  8. Посочете тектонския процес, за който е валидно следното кратко обяснение: Проявява се в зона на раздалечаване на две тектонски плочи – магмата излиза на повърхността и се образуват срединноокеандки хребети с активна вулканска дейност.

  9. Ако ендогенните процеси предизвикват образуването на едрите груби структури на нашата планета – морфоструктурите, то какво предизвикват екзогенните процеси?

  10. Коя от изброените екзогенни форми не се съгласува с останалите?

Тест по География и икономика за 9-ти клас

Методи на географско познание. Картография. Вътрешен строеж на Земята. Екзогенни процеси. 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Тестът е предназначен за ученици от 9-ти клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:17:34
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin