Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс

Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:17:25
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1. Кое от посочените твърдения е вярно:

  2. Общото между иконометричния и икономическия модел е:

  3. Иконометричният модел може да бъде представян от:

  4. Иконометричният модел не може да бъде оценен само от:

  5. Влиянието на случайни причини и фактори в иконометричните модели може да се измери със:

  6. Оценката на параметър на регресионния модел е неизместена когато:

  7. Верификацията на иконометричния модел включва:

  8. Параметрите на множествен регресионен модел не могат да бъдат оценени с помощта на:

  9. Приложението на метода на най-малките квадрати изисква:

  10. Линеаризиране на регресионния модел означава: