Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Хора от кръвна група А притежават:

  2. Големият кръг на кръвообращение започва от:

  3. Първият сърдечен тон се нарича:

  4. Епидермисът е:

  5. Амилазата разгражда:

  6. Дванадесетопръстникът е:

  7. При надлъжен разрез на бъбрек се наблюдават:

  8. Бронхиалното дърво е изградено от:

  9. Хранителните вериги започват от:

  10. Кои от посочените причини са външни за сукцесията?

Тест по биология за ученици от 12-ти клас

Тестът се състои от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Подходящ е за кандидат-студенти, кандидатстващи с биология и здравно образование. Затворените въпроси представляват само първа част от цялостния тест, който включва секции да/не; определения; анализ на схема, таблици, свързване на понятия, отворени въпроси и описания.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:17:08
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin