Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Маркетинговата концепция се фокусира върху:

  2. Маркетинговият мениджмънт включва:

  3. Маркетинговото планиране е функционално планиране:

  4. PEST-методиката е подходяща за анализ на:

  5. Анализът на индустриалната структура предполага изучаване на:

  6. Показателят пласментен потенциал показва:

  7. Сегментирането на пазара представлява:

  8. В практиката се различават вътрешнофирмени и междуфирмени сравнения:

  9. Сред изискванията за добре формулираните цели не попада:

  10. За малките предприятия е препоръчителна следната конкурентна стратегия:

Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти

Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:16:53
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin