Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя е основната форма на глагола?

  2. Кои глаголи са от самостойно сегашно време?

  3. Кои са основните признаци на глагола?

  4. Кога се използва страдателният залог?

  5. Кога се използва деятелният залог?

  6. Кои са нелични глаголни форми?

  7. Какви особености притежава деепричастието?

  8. Какви особености имат причастията?

  9. Какви особености има отглаголното съществително име?

  10. Колко вида причастия има?

Тест по Български език за 6-ти клас - раздел Морфология

Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици в 6-ти клас и касае раздел Морфология. Съдържанието му включва

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:16:15
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin