Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За кои от подходите за разработване на пазара е валидно,че се прилага на пазари с недобре развита конкурентна среда и при слабо разграничими продукти:

  2. Коя последователност от действия е коректна:

  3. Кои от изброените е обект на последваща сегментация:

  4. Сегментация не се прилага:

  5. Възможно ли е един пазаред сегмент да се състои от един клиент:

  6. Кое от твърденията е грешно:

  7. Кое от изброените е вярно:

  8. Кое от изброените не е сред изискванията, на които трябва да отговарят критериите за сегментиране:

  9. Кои от критериите не принадлежи към групата на демографски критерии за сегментиране:

  10. Кое от посочените не е сред начините за селективно покриване на пазара:

Тест по Маркетинг за 2-ри курс. Процеси за разработване на пазара

Тестът съдържа 10 въпроса от темата "Процеси за разработване на пазара". Всички въпроси имат само един верен отговор. Предназначени са за студенти по Маркетинг от 2-ри курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:14:44
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin