Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете кой от изброените актове са нормативни:

  2. Диспозитивните правни норми са тези:

  3. Посочете кои от изброените ценни книги се прехвърлят чрез джиро:

  4. Прекият представител:

  5. Фондацията:

  6. Придобиваната дaвност:

  7. Владението като фактическо състояние:

  8. Ограничени вещни права са:

  9. Предмет на залог могат да бъдат:

  10. При сливане на ЮЛ:

Тест по Гражданско право за студенти от 2-ри курс

Тест по гражданско право, които съдържа 13 въпроса. Някои от въпросите имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:54:39
Предмет: Гражданско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin