Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изразът 1/2:1/2:1/2 е равен на числото:

  2. Числото 500 се разлага на прости множители:

  3. Броят на едночлените в нормалният вид на многочлена (x - 1).(x2 + 2x + 2) e:

  4. Точката А от числовата ос съответства на числото 1/5, а точката В съответства на числото 7/10. Точката С е средата на отсечката АВ. На кое число съответства точката С?

  5. Иван и Драган събирали гъби. Драган събрал 30% от всички гъби. Иван събрал с 60 гъби повече от Драган. Колко гъби са събрали двамата общо?

  6. В тъждеството (a2 + b2).(c2 + d2) = (ac - bd)2 +.......липсва събираемото:

  7. Стойността на израза III -1 I -2 I -3 I е:

  8. Едночленът 2/3xy2z3 е повдигнат на степен м. Ако степента на получения едночлен е равна на 24, то м е равно на:

  9. Петър има спестен влог в една банка в размер на 1800 лева. Той изтеглил 60% от влога си, а след това 60% от останалото. Колко лева са останали на Петър в банката след второто теглене?

  10. Мечо Пух и Прасчо си приготвили буркани с мед за зимата. Ако Мечо Пух даде 1/4 от бурканите си на Прасчо, то броят на бурканите на Прасчо ще се увеличи три пъти. Двамата имат общо 36 буркана. Колко буркана с мед има Мечо Пух?

Междинен тест по математика за 7-ми клас (за края на срока)

Обхваща материал, изучаван през първи учебен срок на 7-ми клас. Съдържа 20 задачи, всяка от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:52:30
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin