Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Икономиката на публичния сектор изучава:

  2. Икономическата система, която се основана на частната собственост и в която решенията какво, как и за кого да се произведе се вземат от многобройните предприятия и домакинства е известна като:

  3. Ценовата еластичност на търсенето отразява:

  4. Основните функции на публичния сектор са:

  5. Основните форми на държавна намеса, с оглед коригиране дефектите на пазарния механизъм са:

  6. Пазарният провал (market failure) е:

  7. Външните ефекти представляват

  8. Едно публично благо, за разлика от повечето частни блага, може да се потребява едновременно от повече индивиди, без правата на използване от отделните индивиди да си съперничат помежду си, т.е по своята същност

  9. Сумата от държавните покупки и трансферните плащания представлява:

  10. Постигането на хоризонталната справедливост

Контролен тест по икономика за студенти

Контролен тест (междинен) от 10 въпроса по дисциплината, всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:51:59
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin