Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Като предизвикателства към съвременното управление на персонала могат да се изведат:

  2. Броят на работещите в отдела по управление на човешките ресурси съотнесен към броя на всички заети в бизнес организацията обикновено е:

  3. Тенденциите по отношение състава и структурата на персонала са:

  4. Общите потребности от човешки ресурси в бизнес организацията:

  5. Методите за анализ и проектиране на длъжностите са:

  6. Възможните начини за подсигуряване на кандидати за вакантните места в предприятието са:

  7. Методите за обучение с откъсване от работа са:

  8. Управленското въздействие върху трудовата мотивация се осъществява посредством:

  9. Техниката на предварително зададената групировка представлява:

  10. Гъвкавата заетост е стратегия по заетостта, която:

Тест по УЧР за студенти

Тестът е за самоподготовка - съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината Управление на човешките ресурси.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:51:05
Предмет: Управление на човешките ресурси
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin