Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Микроикономиката е:

  2. Основен проблем на икономиката е:

  3. Ако търсеното количество е фиксирано, независимо от това дали цената се увеличава или намалява то:

  4. Ако цената намалява, а количеството нараства по-бързо от цената:

  5. Когато количеството на благото се увеличава:

  6. При безразличие, кривата на безразличие е:

  7. Две изокванти не могат да се пресичат и да имат обща допирна точка/

  8. При несъвършена конкуренция:

  9. При кои от видовете пазари цената е по-висока:

  10. Кривата на производствените възможности може да се премести в дясно и нагоре от съществуващо положение ако:

Тест по Микроикономика за 10-ти клас

Тест за изходно ниво по Микроикономика, включва: Увод в икономическата теория, Теория на пазара, етц. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:50:57
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin