Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с под­чинено определително изречение?

  2. Какъв е видът на сложното изречение? "Мерилион, символът на Сингапур, е статуя на лъв с рибешко тяло, от чиято уста блика силна струя вода."

  3. Кое твърдение е вярно за изречението? "Къщата се белееше, потънала в зеленината на овошките, и сякаш ни викаше."

  4. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение?

  5. Какъв е видът на сложното изречение? Учителят се замисли как по-добре да мотивира учениците си за работа.

  6. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

  7. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено допълнително изречение?

  8. Какъв е видът на сложното изречение? В Обединеното кралство всички прилепи са защитени със Законите за дивата природа и природата и при най-малкото обезпокояване на прилепа или на мястото, където той спи, може да последва солидна глоба.

  9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

  10. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено подложно изречение?

Тест по Български език за 7-ми клас върху сложно изречение

Тестът е подходящ за проверка на знанията върху определяне вида на сложното изрение и върху неговата пунктуация. Състои се от 17 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:48:49
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin