Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете вярното съчетание на измеренията на управлението на проекти:

  2. Кое от посочените не се включва в допустимите начини за обвързване на проектиране и управление според П.Горб?

  3. За управление чрез проекти се говори:

  4. За успешното управление чрез проекти:

  5. Кое не се включва в определението на Керцнер за проектно управление?

  6. Колко фази в живота на проекта открояват Клиланд и Кинг?

  7. Колко са фазите в живота на проекта според Мадр, Готие и Гала?

  8. Според кое схващане фазите на проекта са 6?

  9. На кого принадлежи определението "проектът е съвкупност от дейности, които участват всичките в постигането на уникални и измерими цели?"

  10. В проектното управление се говори за:

Тест по Управление чрез проекти

Тестът съдържа 15 въпроса, само с по един верен отговор всеки. Може да послужи за упражнение на студентите от 4-ти курс по специалност

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:34:28
Предмет: Мениджмънт проекти
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin