Литература за 7-ми клас

Тестът е подходящ за самопроверка и подготовка за национално външно оценяване или за изходен тест в седми клас. Въпросите са само с един възможен верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 13:27:34
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Срещу коя глава от повестта „Немили-недраги" е посочено грешно значение на композиционната част спрямо целия текст на повестта?

 2. Каква е ролята на лирическото отстъпление във II глава на повестта „Немили-недраги" от Иван Вазов?

 3. Какво внушава анафората в посочения откъс от стихотворението „На прощаване в 1868

 4. Какви тропи са подчертаните думи и изрази в откъса от лирическото отстъпление в повестта „Немили-недраги"?

  „И те ходеха често на брега на Дунава и гледаха зелените хълми на България. На, тя е там, усмихва им се, вика ги, говори им, показва им небето си, показва им огнищата им, възпоминанията им, мечтите им.“

 5. С кое от предложените продължения на изречението ще се получи вярно твърдение?

  И в двете произведения - „Опълченците на Шипка“ и „Немили-недраги“...

 6. Защо в глаголната градация „Там турците глобят, събличат, убиват, позорят..." от повестта „Немили-недраги" глаголът позорят е поставен на последно място?

 7. Коя от посочените творби НЕ е лирическа?

 8. Кой от цитатите НЕ съдържа инверсия?

 9. Кое историческо време и събитие отразява разказът „Една българка"?

 10. Каква идея внушава картината на биещите се заедно живи и мъртви опълченци в посочените стихове от „Опълченците на Шипка"?

  „Грабвайте телата!“ - някой си изкряска

  и трупове мъртви фръкнаха завчаска

  кат демони черни над черний рояк,

  катурят струпалят като живи пак!