Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При сделка, сключена под отлагателно условие:

  2. Привидната сделка е:

  3. Невъзможният предмет е:

  4. Сделка, извършена от подставено лице, е:

  5. Заплашването е основание за унищожаемост на сделката, когато:

  6. Може ли да се валидира сделка, при извършването на която страните не са спазили изискваната от закона форма:

  7. Кое от следните твърдения е вярно:

  8. Представителство. Погасителна давност Представителство възниква:

  9. Давностните срокове са:

  10. Преклузивният срок погасява правото на защита:

Основи на правото - тест 2

Тестът покрива материала от учебника на УНСС

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 02:27:23
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin