Основи на правото

Тестът покрива материала от учебника на УНСС

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 02:27:15
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Компетентността да се издават нормативни адм. актове:

  2. Липсата на мотиви:

  3. Прокурорът може да успори по административен ред индивидуални адм. актове:

  4. Административни актове може да се успорват пред съда:

  5. Съдебните производства по АПК са:

  6. Административнонаказателна отговорност По отношение на непълнолетни адм. наказание глоба се заменя със:

  7. Административнонаказатално отговорни лица са:

  8. Административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление:

  9. Адм. нарушение се установява със:

  10. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред: