Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според Ф. Тейлор хората са:

  2. Според Ф. Тейлор хората са мотивирани от:

  3. Описанието „... с вроден инстинкт да работи не повече отколкото е незбежно необходимо“ се отнася до:

  4. Описанието „... започва да се самоосъзнава като част от ..., като обществено същество“ се отнася до:

  5. Описанието „... човек е синоним на работника-предприемач в свръхиндустриализираното общество ... той иска да удовлетвори собствените си изисквания към труда“ се отнася до:

  6. Каква е вярната последователност на групите потребности в пирамидата на Маслоу (отдолу-нагоре) ?

  7. Каква е вярната последователност на групите потребности в пирамидата на Маслоу (отгоре-надолу) ?

  8. В двуфакторната теория на мотивацията на Ф. Хърцбърг присъстват две групи фактори:

  9. В двуфакторната теория на мотивацията на Ф. Хърцбърг условията на труд и организационния статус се отнасят до:

  10. В двуфакторната теория на мотивацията на Ф. Хърцбърг признанието и служебното повишение принадлежат към:

Организационно поведение(Вариант 2) - тест 1

Тест по организационно поведение за студенти, изучаващи дисциплината. Съдържа 25 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 02:24:56
Предмет: Организационно поведение
Предназначен за: Всички
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin