Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Специфичните особености на продуктите в сферата на услугите според Филип Котлър са:

  2. Освен „франчайзинг на продукта и търговската марка” в туризма широко приложение намира още и:

  3. ”Таймшеъринг”-а е :

  4. Сред „Общовалидните принципи за следване на политиката за устойчиво развитие” НЕ Е:

  5. Кои от посочените по-долу индикатори не са сред формиралите четирите основни групи индикатори за измерване на устойчивото развитие?

  6. Кой от отговорите не принадлежи към системата от индикаторите за устойчиво развитие?

  7. Колко на брой са екологичните показатели на устойчивото развитие?

  8. Устойчивото развитие на туристическата дестинация зависи от:

  9. Какво показва интензивността на ползването на дадена тур. дестинация?

  10. Удовлетворението на клиента от даден туристически продукт е индикатор за:

Управление на маркетинга в туризма - тест 2

Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-04 10:26:26
Предмет: Стратегическо управление
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin