Маркетинг на туризма - НБУ - Дистанционно обучение. Тема 6

Въпроси върху Тема 6 : Сегментиране на пазара. Избор на целеви продукт. Позициониране на търистическия продукт. Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-04 10:25:27
Предмет: Икономика на туризма
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от етапите в разработването на ефективна маркетингова стратегия се отнася до систематичното разделяне на пазара на отделни, възможно най-хомогенни потребители:

  2. Кои от основните критерии за сегментиране на туристическия пазар се отнасят за нагласата и мотивите , моделите на поведение и стила на живот на потребителите:

  3. Сегментирането на туристическия пазар по качествени и количествени критерии се отнася за :

  4. Кои са основните етапи в сегементирането на пазара :

  5. Целеви пазар е :

  6. Туристи, които следват модерните тенденции са :

  7. Статичното позиоциниране на туристическия продукт се отнася към :

  8. Кои са елементите на позицията на туристическия продукт:

  9. Класическия двумерен модел на позиционирането се отнася за :

  10. Класическто позоциониране е :