Мотивация

Дефинира се съдържанието и значението на мотивацията като функция на управлението, прави се връзка между мотивацията и видовете възнаграждения. Коментират се най-важните теории и модели за мотивацията. Тестът съдържа 24 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-04 10:23:31
Предмет: Основи на управлението
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Процесът на мотивация започва, когато човек има:

  2. Концепцията, че на хората са присъщи потребности от успех, власт и постижения, е свързана с:

  3. Систематизацията на потребностите на човека известна като „Потребностна таксономия“ се свързва с:

  4. Личността с висока потребност от власт се характеризира с желанието:

  5. Свързването на мотивацията с твърдението, че хората субективно определят отношението си към полученото възнаграждение и вложените усилия в процеса на работа е характерно за:

  6. Публичното признание на постигнати високи резултати, задоволяват потребности на личността:

  7. Мотивационни теории, които се основават на избор на цели и на увеличаване на удовлетворението при постигането им са съдържателни теории:

  8. Възнаграждението и работните условия са част от:

  9. Само ръководителите от средно ниво на управление са отговорни за мотивацията на персонала:

  10. Чувството за ангажираност у персонала е свързано с работата на ръководителите по създаването на условия за: