Ергономична и дизайнерска оценка (ЕДО) - тест 1

Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-04 10:22:02
Предмет: Ергономия и промишлен дизайн
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от посочените методите се използва за оценяване на промишлени изделия?

  2. При оценяването на ергономичните показатели на промишлените изделия по експертния метод се използва:

  3. През първия етап на провеждане на ергономичното оценяване на промишлените изделия се назначават комисии от:

  4. Броят на членовете на експертната група при провеждане на ергономичното оценяване на промишлените изделия трябва да е между:

  5. Коя е вярната скала за оценка на ергономичните показатели на промишлени изделия?

  6. Кои от изброените лица са компетентни да участват в комисиите за ергономично оценяване на промишлени изделия?

  7. При ергономичното оценяване на промишлени изделия се използва един от следните етапи

  8. Кой от изброените методи се използва за оценка на ергономичното ниво на технологичен процес?

  9. Номенклатурата на показателите за оценка на ергономичното ниво на технологичните процеси включва една от следните групи показатели

  10. Пътищата за набиране на първичните (изходните) данни за оценка на ергономичното ниво на технологични процеси по експертния метод могат да бъдат: