Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой от изброените паметници на културата е свързан с наследството на тракийската цивилизация?
 2. За кое събитие се отнасят думите на летописеца Теофан:
  „Българите започнали да ги преследват. . . и повечето погубили с меч, а мнозина пленили“?
 3. Кое от следните твърдения дава най-точна характеристика на Крумовото законодателство?
 4. Какви са последиците от административната реформа на хан Омуртаг?
 5. Коя от изброените църкви е построена по времето на княз Борис-Михаил?
 6. Коя е основната причина, накарала Византия да възложи на братята Кирил и Методий създаването на славянската азбука?
 7. Кой от посочените книжовни дейци НЕ е съвременник на цар Симеон?
 8. Апокрифите са:
 9. През първата четвърт на X в. в българските земи получава широко разпространение отшелничеството. Най-ярък негов представител е:
 10. За кое събитие се отнася следващото описание:
  „Кардинал Лъв донесе със себе си корона и като я благослови, постави я на главата на моето царство и в ръцете ми даде скиптър и знаме и благослови пресветия патриарх на моето царство и на цяла България...“?

Примерен тест по история и цивилизация за ДЗИ

Тестови задачи за държавен зрелостен изпит по история и цивилизация.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 20:34:32
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

copaste.NET