Анализ на стопанската дейност

Примерен изпитен тест по Анализ на стопанската дейност. Въпросите са съставени по лекциите на доц. д-р Николай Тенев, ПУ

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-04 10:20:31
Предмет: Стопанска дейност на фирмата
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Предмет на АСД е:

  2. Кое от посочените направления НЕ се включва в обхвата на АСД:

  3. Методът на разликите е приложим при всички форми на зависимост между резултативния показател и определящите го фактори:

  4. Влиянието на инфлацията се игнорира чрез:

  5. Повишаването на материалоемкостта на продукцията оказва:

  6. Рентабилността на активите се определя като отношение на:

  7. Коефициентът на задлъжнялост се определя чрез отношението между:

  8. Привеждането на продукцията към условно количество от най-високо качество се извършва чрез преводен коефициент (коефициент на цените), който се изчислява по формулата: :

  9. Абсолютната икономия (преразход) на трудови ресурси (персонал) се изразява чрез формулата: ?ССБР = ССБР 1 – ССБР0 * Тркп :

  10. Съкратената (пряка производствена) себестойност на продукцията се формира от разходите за основната дейност и разходите за организация и управление: