Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Анализът на силните и слаби страни се основава на:

  2. При разработване на своя бизнес план фирменото ръководство определя набора от стратегии за постигането на своите цели съобразно:

  3. Процесът на стратегическо фирмено планиране се характеризира с:

  4. При разработване на баланса на паричните потоци е необходимо да се направи: Изберете едно

  5. Основното предназначение на проекта за приходи и разходи е фирмата да планира:

  6. Критичен обем продажби са тези продажби, при които се:

  7. При планиране размера на материалните запаси се използва:

  8. В бизнес плана целите се определят:

  9. В модела на петте сили на Майкъл Портър не се включва:

  10. Бариери за навлизане в даден отрасъл могат да бъдат:

Бизнес планиране - тест 1

Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-04 10:17:09
Предмет: Планиране и прогнозиране
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin