Тест за ДЗИ по физика и астрономия - част 2

Тестови задачи за държавен зрелостен изпит по физика и астрономия.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 18:46:12
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

copaste.NET

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. През 1989 година се провежда опит, подобен на опита на Юнг, само че със сноп от електрони. Върху фотоплака се наблюдават интерференчни ивици. Този опит блестящо потвърждава:
 2. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно?
 3. Кои от посочените твърдения за ядрените сили НЕ са верни?
  1. Ядрените сили компенсират електричното отблъскване на протоните
  2. Ядрените сили не зависят от електричния заряд
  3. Ядрените сили действат на много големи разстояния
  4. Ядрените сили достигат насищане
  5. Ядрените сили са различни за протоните и неутроните
 4. Коя от показаните частици е отрицателно зареденият пи – мезон (p- - мезонa)
 5. На диаграмата на Херцшпрунг – Ръсел е показан еволюционният трек на звезда, като нашето Слънце. В кой от посочените на диаграмата еволюционни етапи в ядрото на звездата се осъществява термоядрен синтез на водород в хелий?
 6. В кой от случаите правилно е начертана посоката на интензитета на електростатичното поле на заредена метална сфера и силата, с която то действа на малко и заредено топче, поставено в дадена точка от него?
 7. Кондензатор с капацитет C =120 mF е свързан към батерия, чието напрежение е U = 9 V , както е показано на фигурата. Какви са зарядите на електродите на кондензатора?
 8. Когато резисторът, показан на фигурата, не е свързан към източник на напрежение, през напречното му сечение S не протича електричен ток, защото:
 9. На фигурата са показани зависимостта на тока от приложеното напрежение за два резистора? Отношението R2/R1 на съпротивленията на двата резистора е:
 10. Омов провдник с дължина L и напречно сечение S има електрично съпротивление R. Електричното съпротивление на друг омов проводник, с дължина 2L и напречно сечение 2S, направен от същото вещество, е: