Тест по иновационна политика - Част 1

Тестът съдържа 16 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:20:53
Предмет: Управление на иновациите
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Къде е отличителното на иновациите спрямо изобретението ?

  2. Какво е разбирането за технологията в контекста на иновативността?

  3. Как са разположени във времето отделните дейности и фази в иновациите?

  4. Кое от следните не е подходи за избор при съставяне на инвестиционен портфейл?

  5. Коя от следните оценки не се взема предвид при използването на методите за комплексна оценка на инвестиционните проекти?

  6. Методи за оценяване на количествени и качествени ефекти се прилагат при:

  7. Кой от следните методи за инвестиционна оценка не е финансов метод вкл.риска?

  8. При метода на безрисковия еквивалент:

  9. Сред чисто финансовите методи за оценка на инвестициите е:

  10. Сред факторите за разработване на система за оценяване на проектите не е: