Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Понятието за световно стопанство е равнозначно на:

  2. Сегментизираните и демасифицирани пазари са характерни за периода на:

  3. Характерно за фордизма е:

  4. Глобализацията може да се дефинира като:

  5. Трансформационният модел на глобализацията се характеризира с:

  6. Технологически най-важния фактор, който прави възможна глобализацията е:

  7. Интернационалната корпорация се характеризира с това, че е:

  8. Йерархическата военно-бюрократична структура е характерна за:

  9. Тезата за несъвършените пазари като причина за поява на транснационалните корпорации е характерна за:

  10. Характерно за глобалната фабрика е, че:

Глобализация на икономиката и развитието

Тестът съдържа 28 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:20:09
Предмет: Глобализация и регионализация на световното стопанство
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin