Тест по корпоративни финанси

Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 22:18:43
Предмет: Корпоративни финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните е недостатък на трансформацията в публично дружество?

  2. Кои са зависимата и независимата променливи в операционната част на отчета за приходите и разходите?

  3. Кое от следните е вярно?

  4. Фирма планира да вземе заем от 70 000лв, които ще изплаща на равни годишни вноски за 5 години. Ако лихвеният процент на заема е 10%, какво ще е годишното плащане по заема?

  5. Дадена корпорация емитира допълнителен капитал (акции) и използва приходите за погасяване на корпоративен дълг (облигации). Как това ще се отрази на финансовия брейкивън?

  6. Как би се отразило на операционния брейкивън намаляването на фиксираните разходи?

  7. Отношението между нетната стойност на приходните парични потоци към нетната стойност на разходните парични потоци на даден инвестиционен проект е известно под името:

  8. Какво се включва в операционната част на отчета за приходите и разходите?

  9. Колкото по-отдалечен във времето е даден паричен поток, толкова:

  10. Сложнолихвеният фактор има стойност, която: