Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дисперсионният анализ се основава на сравнението на:

  2. Стандартната грешка на оценката измерва:

  3. Стойността на гаранционния множител зависи от

  4. Алтернативната хипотеза може да се запише като:

  5. Коя хипотеза се приема, когато емпиричната характеристика е числово по-голяма от теоретичната:

  6. Рискът за грешка от първи, може да се намали чрез:

  7. Статистическият критерий е по-мощен, когато:

  8. За да се приложи коректно Хи-квадрат разпределението :

  9. При дисперсионния анализ с изчисленото отношение, следва закона на:

  10. Необходимо е да се изследва зависимостта между степента на владеене на чужд език и равнището на заплащане.Кой от статистическите анализи е правилно да бъде използван:

Статистика - Тест 2

Тестът е предназначен за студенти в УНСС от 2-ри курс. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:40:52
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin