Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Предимство на линейната диаграма е:

  2. Честотите представляват:

  3. Сумата от относителните честоти е равна на:

  4. Средна аритметична непретеглена величина, се изчислява когато:

  5. Ако желаете да представите със средна величина доход, получаван от най-много хора в една съвкупност, вие ще използвате:

  6. При асиметричното разпределение:

  7. Острият, положителен ексцес показва:

  8. Признакът „Степен на владеене на чужд език” от работещите в дадена компания, е представен на:

  9. Какво е емпиричното разпределение, ако коефициентите на асиметрия и ексцес са съответно (-0,8) и 0,5:

  10. Изчисляването на коефициентите на асиметрия и ексцес изисква да се разполага със стойността на:

Статистика

Тестът е предназначен за студенти в УНСС от 2-ри курс. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:40:36
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin