Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Недействителни сделки са:

  2. Кое от твърденията е вярно:

  3. В какъв срок се погасява правото да се иска унищожаване на договор, сключен поради крайна нужда

  4. В какъв срок се погася правото за периодични плащания:

  5. В каква форма се сключва договор за учредяване на суперфиция :

  6. В какъв срок се погасява правото да се иска делба на съсобствен недвижим имот:

  7. Договорът за ипотека се сключва:

  8. Кога една правна сделка може да бъде обявена за нищожна:

  9. Отказът от правото на собственост върху недвижим имот има действие, ако:

  10. Правото да се разваля договорът се погасява:

Гражданско право - Тест 3

Един от тестовете, падащ се на изпит по гражданско право. Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:38:03
Предмет: Гражданско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin