Психология

Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:35:08
Предмет: Психология и логика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какъв е предметът на психологията?

  2. Психиката на отделния човек или на социалната група има структура, изградена от:

  3. Как се наричат рефлексите, които се създават по време на индивидуалния живот под влияние на променливите условия в околната среда?

  4. В колко системи и под влияние на кои дразнители се подреждат временните нервни връзки при условните рефлекси?

  5. Колко основни процеса на висшата нервана дейност са характерни за висшите животни и човека?

  6. Кое от твърденията е вярно?

  7. Какви трудности трябва да бъдат преодолени при волевото действие?

  8. Емоционалните процеси протичат под формата на:

  9. Вярно ли е твърдението: „Принципите на психологическото изследване представляват система от ръководни правила и положения, които произтичат от обективните закономерности на изследователския процес.”?

  10. Изменят ли се психичните явления при психологичеко изследване?