Една българка - Иван Вазов

Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:35:01
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Мотото на разказа ,,Едан българка” е откъс от:

 2. В разказа ,,Една българка” художествената измислица е информация за:

 3. Кой художествен похват НЕ използва Иван Вазов при изграждането на образа на баба Илийца в първа част на разказа?

 4. Първа част на разказа изпълнява ролята на:

 5. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение за втора част на ,,Една българка”?

 6. В разговора с баба Илийца монахът НЕ проявява:

 7. Кои са художествените средства в подчертания израз?

  ,,Запъхтяна, уморена, като че е изсякла кола дърва, тя се изправи, отдъхна малко и пак го хвана”

 8. Посочете вярното твърдение, което се отнася за пета част на разказа.

 9. Кое е вярното твърдение за функцията на пейзажа в началото на шеста част?

 10. Вазов НЕ противопоставя баба Илийца на: