На прощаване

Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:33:53
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Централната тема в стихотворението е:

  2. По форма стихотворението е:

  3. Изразът ‘’бащино огнище’’ е:

  4. Заглавието съдържа внушение за:

  5. Кой от следните мотиви е водещ в стихотворението:

  6. Заглавието на творбата смислово НЕ може да се тълкува като:

  7. Кой от следните редове отразява броя на композиционните части в поемата:

  8. Кой от изброените образи най-тясно е обвързан с мотива за приемсвеността на борбата:

  9. В стихотворението мотивите за смъртта и безсмъртието са:

  10. Кое от следните определения характеризира най точно произведението: