Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Управлението на качеството представлява процес на координирани дейности за насочване и контрол на една организация по отношение на качеството.

  2. Подходът на непосредствено управление на качеството, свързван с изграждане на система за управление, която да гарантира постигането на някакво желано равнище на качеството се нарича:

  3. С кой от подходите за управление на качеството се свързва “цикълът на Деминг”

  4. С кой от подходите за управление на качеството се свързват системите за качество на управлението?

  5. Моделите (на системи) за управление на качеството се основават на разбиранията за качество на управлението.

  6. Сертифицирането е метод, при който:

  7. При кой от следните методи за външна оценка на качеството не се издава официален документ?

  8. При кой от следните методи за външна оценка на качеството е ориентиран в основата си към оценка на мениджмънта на организацията?

  9. Визитацията като метод за външна оценка на качеството е специфична за медицината и здравеопазването.

  10. Водещ принцип при управление на качеството според ISO e фокусирането върху потребителите

Управление на качеството

Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:31:00
Предмет: Здравен мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin