Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой е водещия град на Ранния ренесанс?

  2. Коя година се смята за рождена дата на новата научна дисциплина История на изкуството?

  3. Иконографията е наука за:

  4. Как се наричат хората, посветили живота си на изучаването на изкуството?

  5. Историята на изкуството е дисциплина, която изследва:

  6. Кои науки са помощни на Историята на изкуството?

  7. Пряко свързана с формализма е:

  8. Кой от следните подходи е най-стар?

  9. Феминизмът преразглежда историята на изкуството от гледна точка на :

  10. Към групата на изящните изкуства се причисляват:

Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 1

Проект за тест на тема Стилове и етапи в историята на европейското изкуство. За историята на изкуството, специализираният език на изкуството, изобразителноизразни елементи, илюзията за пространство, композиция, художествено съдържание и форма. Тестът съдържа 45 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:30:02
Предмет: Изобр. изкуство
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 45 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin