Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред думата е сгрешена?

  2. В кой ред е сгрешен правописа на съществителните имена?

  3. На кой ред е записана вярно думата за проверка на думата ”чехъл”?

  4. На кой ред имаме вярно записана дума?

  5. В думата „зам…к” липсващата гласна е:

  6. В изречението „Дядото рекал на бабата да даде менците.” сгрешените думи са:

  7. В изречението „Капката дълбае кам…ка не със сила, а с постоянство.” липсващата гласна е:

  8. Само една от изброените гласни е подходяща, за да се запишат вярно думите храб…р, мок…р, бист…р. Коя е тя?

  9. Кое твърдение е вярно?

  10. Гласният звук „ъ” се греши при писане, когато:

Български език

С този тест се цели да се проверят знанията на учениците за правопис на думи с гласната "ъ" в крайна неударена сричка. Тестът съдържа 10 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:27:03
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 3 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin