Тест по екология за 4-ти курс

Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 10:25:41
Предмет: Екология
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ефективността на Парето:

  2. Разходите понасяни от икономическите агенти, които се отчитат при вземаните от тях икономически решения се наричат:

  3. Пределните социални разходи са равни на:

  4. Външните ефекти:

  5. Пределните разходи:

  6. Кое от изброените предполага решаване на проблема чрез индивидуално договаряне, без намеса на държавата:

  7. При отрицателни външни ефекти:

  8. Ползите, които се свързват с употребата на ресурсите се наричат:

  9. Третата степен на преход към без отпадно производство е насочена към:

  10. Към кой от видовете външни ефекти спада „Образованието“ ?